Latest News in Grid

Latest News in List

Latest Special

Da dầu không được chăm sóc đúng cách sẽ làm mụn nổi nhiều hơn. Cho dù bạn đã dùng kem, hay các loại sản phẩm không chứa dầu và rửa mặt thường xuyên nhưng mụn vẫn “thi nhau kéo đến”. Có không ít phụ nữ có da mặt nhiều dầu tin rằng không nên dùng…